Groninger Biologen Duikvereniging Calamari is een gezellige en actieve studentenduik- en onderwaterhockeyvereniging die zich actief richt op het onderwaterleven en de onderwaterhockey sport. Onze club bestaat al sinds 1965, waarmee we de oudste studentenduikvereniging van Nederland zijn. Calamari is ontstaan als duikvereniging voor biologen. Hierdoor is nog veel kennis en interesse voor het onderwaterleven, waardoor het duiken extra interessant wordt!

Bij Calamari wordt duiken bereikbaar en betaalbaar, door de kosten zo laag mogelijk te houden. De duurste onderdelen van je uitrusting kan je lenen van de vereniging. We bieden de volledige duikopleiding aan, van cmas 1 sters (open water diver) tot cmas 3sters (dive master). Alle opleidingen worden gegeven door onze vrijwillige instructeurs. Daarnaast wordt de opleiding tot instructeur regionaal aangeboden. Minimaal 5x per jaar wordt er een duikweekend naar zeeland georganiseerd tegen een vaste lage prijs. Je eigen materiaal kan je opslaan in ons materiaalhok op het Zerniketerrein, waar je meteen je fles kan vullen met onze eigen compressor.

Daarnaast is het mogelijk mee te doen met onderwaterhockey, een intensief en adembenemend spel dat zich afspeelt op de bodem van het zwembad. Je kunt aansluiten van recreatief niveau tot meedraaien in de competitie.

Twee avonden in de week wordt er zwembadtraining gegeven gericht op zwemvaardigheden, onderwaterhockey, snorkeltechniek, conditie en is er gelegenheid om vrij te zwemmen. Na afloop wordt er vaak nog wat gedronken in de kroeg. Verder worden er nog diverse andere activiteiten georganiseerd, zoals een filmavond, lezingen, running diner, BBQ's, pubquiz en nog veel meer!

De onderwater biologie opleiding (OWBO) is een specialty die binnen Calamari veel aandacht krijgt en georganiseerd wordt door onze eigen Wetenschapscommissie. Deze specialty, waarbij je veel kennis opdoet over de Nederlandse onderwaterwereld, is onderhand uitgegroeid tot een bekende opleiding binnen de duikwereld.

Op onze site is veel informatie te vinden over de verschillende aspecten van G.B.D. Calamari. Wil je graag lid worden, een introduik maken of heb je desondanks toch nog een vraag, schroom dan niet contact met ons op te nemen!

Waar we voor staan

Binnen Calamari ligt onze focus op het creëren van een veilige en gastvrije omgeving voor mensen om te duiken, onderwaterhockeyen, meer te leren over de mariene wereld en vrienden te maken. Binnen onze vereniging is iedereen welkom ongeacht huidskleur, gender, sexualiteit of geloof. Al onze leden verdienen het om gewaardeerd te voelen en het gevoel te hebben erbij te horen. Daarom is het voor ons zeer belangrijk dat iedereen met respect wordt behandeld en dat grenzen van anderen worden gerespecteerd. Pesten en ander denigrerend gedrag van welke aard dan ook wordt niet getolereerd. Calamari is een vereniging waar iedereen kan komen zoals ze zijn, henzelf kunnen zijn en plezier kunnen hebben.

Geschiedenis

Als begin 1965 naar aanleiding van enkele onderwaterfilms bij een aantal Groningse biologen de interesse voor het duiken wordt aangewakkerd, heeft de duiksport nog maar nauwelijks tien jaar eerder z’n entree in Nederland gemaakt (vooral in Amsterdam en omstreken). Je kunt nog niet, zoals nu, naar een duikschool of -vereniging in de buurt om daar les te nemen. Om toch aan de wens tot duiken gestalte te kunnen geven, wordt op 25 februari van dat jaar dus de Groninger Biologen Duikvereniging opgericht als eerste duikvereniging in het Noorden van ons land.

Duiken bij Rovinj, Kroatië, 1968. Foto Henk Otto.
De mensen die aan de wieg van de vereniging staan, een aantal studenten en medewerkers van de subfaculteit Biologie van de Rijksuniversiteit, zien vooral mogelijkheden om de duiktechniek voor hun professie te gaan gebruiken. Met deze instelling geven ze Calamari een groot goed mee, want ook nu is de heersende mening nog dat kennis van de onderwaterwereld het duiken alleen maar leuker maakt. Enthousiasme is in 1965 in ruime mate aanwezig, kennis van het duiken nog niet. In het begin moet er iedere twee weken een instructeur uit Amsterdam overkomen om de op dat moment 17 nieuwbakken duikers in te kunnen wijden in de geheimen van het duiken met perslucht. Al vrij snel wordt er op Texel een tweede instructeur gevonden. Deze is op dat moment zelf bezig met zijn instructeursopleiding bij de enkele jaren eerder opgerichte Nederlandse Onderwatersport Bond (NOB). Het moge duidelijk zijn dat we het hier hebben over de pioniers van het duiken in Noord Nederland.

Bijna een jaar na de oprichting krijgt de vereniging haar huidige naam en kort daarna zelfs Koninklijke Goedkeuring (volgens de wet van 22 april 1855). Er zijn dan zo’n 35 leden. De eerste duiken in het buitenwater (zelfs in het sterk stromende Marsdiep) zijn dan al gemaakt.

Materiaal

Geschiedenis 1968 tynaarloDe contributie die de leden betalen (f 50,– per jaar) gaat in zijn geheel op aan zwembadhuur en het vullen van geleende persluchtflessen. Een lening van het Universiteitsfonds maakt het mogelijk dat Calamari in 1966 haar eerste clubmateriaal aanschaft: een compressor van het merk Luchard met een Clinton benzinemotor, 10 zeven-liter flessen en evenveel automaten. Vijf jaar later worden bij de eerste keuring alle persluchtflessen afgekeurd, terwijl de lening nog niet eens is afbetaald. Inmiddels beschikt de club wel over een elektromotor (zodat de compressor naar keuze op elektriciteit of benzine kan draaien), enkele reddingsvesten (voor de veiligheid en daarom weinig gebruikt) en een boot.

Het verhaal gaat dat deze boot nog gebruikt zou zijn bij de geallieerde landing op Normandië. Hoe het ook zij, oorspronkelijk was de boot van de US Navy en het merkplaatje vermeldt als bouwjaar 1940. Gezien haar gedrag om zich steeds geheel aan de vorm van de golven aan te passen kreeg ze al snel de bijnaam ‘Worst’. Voortstuwing geschiedt aanvankelijk door spierkracht, maar vanaf 1970 door een 2,5 pk Seagull ‘buitenboordmotor’.

Het Hok

Compressor en clubflessen kunnen in het begin gestald worden in de fietsenkelder van ‘Oude Zoölogie’ in Haren (de huidige Centrale Houtbewerking). In 1968 wordt het clubmateriaal naar de kelder van de tropische kas van de hortus verplaatst, om daarvandaan in 1972 weer te verhuizen naar ‘Het Hok’ aan de Grote Rozenstraat.

De eerste duikkampjes

Duiken bij Rocher de la Vieille, Île d'Houat, Frankrijk, 1972. Foto Henk Otto.

Gebruikt wordt het materiaal ook. De eerste grote Calamari-excursie dateert van de zomer van 1966. Reisdoel is het Joegoslavische Rovinj, dat ook in de twee volgende jaren wordt bezocht. De organisatie van de buitenlandse excursies is aanvankelijk in handen van het bestuur en het karakter van de excursies is wetenschappelijk. Er wordt onder andere voor het Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ) levend materiaal verzameld. Later worden op initiatief van groepjes leden in de vakanties duiktrips met een wat minder wetenschappelijke aard op touw gezet. Ook vandaag de dag worden nog steeds dit soort excursies ondernomen en de lijst van reisdoelen is te lang om ze volledig te geven. We noemen slechts Sardinië, Helgoland, de Algarve, Ierland, Schotland, Zweden, Galicië en het veelbezochte ‘Pilleurs d’Epaves’ in Bretagne.

Opbouw en groei

Geschiedenis 1975 groepsfotopotvis

De jaren zeventig zijn, na een moeilijke start, vooral een periode van opbouw en groei. Het ledental stijgt (tot boven de zestig) en er wordt veel geld gestoken in de uitbreiding van het materiaalpark. Het is inmiddels ook vast gebruik dat Calamari vier weekeinden per jaar voor een duikkamp naar Zeeland afreist. In 1978 wordt de boot vervangen. De club schaft een echte Zodiac aan en daar moet natuurlijk een 20 pk buitenboordmotor achter. Ook de compressor wordt vervangen door een zwaarder model, van het merk Bauer. Om alles nog te kunnen vervoeren, krijgt het materiaalpark een jaar later uitbreiding in de vorm van een aanhanger. De jaren tachtig geven een enorme kapitaalgroei te zien. Het in 1978 geïntroduceerde materiaalplan met bijbehorende afschrijving en financiële reservering werpen duidelijk hun vruchten af. Daarnaast ontdekt de vereniging de ‘doelsubsidies’, die de aanschaf van het een en ander faciliteren. De zeven liter flessen worden langzaamaan vervangen door tien-liters, er komen manometers op de automaten (waarmee voor het eerst tijdens de duik te zien is hoeveel lucht er nog in de fles zit), reddingsvesten worden vervangen door trimvesten (die ook onderwater nuttig zijn, dus deze worden wél gebruikt) en er komt een tweede compressor. Het ledental komt zelfs even boven de honderd. Bij het vijfde lustrum kan de vereniging haar geluk niet op.

Studiebeursellende

Geschiedenis 2010 hokharen

De jaren negentig laten vooral de gevolgen van de twee-fasen structuur in het wetenschappelijk onderwijs zien. De leden studeren korter en blijven dus korter lid. Door allerlei financiële prikkels wordt de studiedruk verhoogd, zodat het erop gaat lijken dat de club bulkt van het materiaal met leden die nauwelijks tijd hebben daar gebruik van te maken. Tot overmaat van ramp wordt de overeenkomst voor het gebruik van ‘Het Hok’ in de Grote Rozenstraat door de universiteit opgezegd. Het spreekwoord over hoogste nood en nabije redding doet ook hier echter opgeld en in september 1998 opent Calamari onder de oude naam ‘Het Hok’ een geheel nieuw, twee keer zo groot onderkomen in het inkoopstation van het Biologisch Centrum, tussen de tropische kas van wat nu Hortus Haren heet en ‘Oude Zoölogie’ in.

Weer een nieuw hok

Geschiedenis 2011 hokzernike

Het Biologisch Centrum was meer dan 40 jaar gevestigd in Haren. In 2010 kwam er een einde aan deze huisvesting en verhuisden alle biologen naar het Zernike in het noorden van Groningen. Calamari moest ook wijken uit "Het Hok". Gelukkig was er ruim op tijd een commissie ingesteld die zorgde voor een nieuw onderkomen op het Zernike. Dit kwam heel goed uit omdat de zwembadtrainingen inmiddels ook waren verplaatst van het Helperbad naar het Willem Alexander Sportcomplex. Op deze manier was men veel minder tijd en geld kwijt aan het vervoer van materiaal van en naar het zwembad voor de perslucht trainingen.

 

 

 

Bestuur & Commissies

Huidig bestuur 2022-2023

Aan het roer van onze vereniging staat het bestuur, bestaande uit een voorzitter, secretaris, penningmeester, activiteitencommissaris, materiaalcommissaris en commissaris interne zaken.

Voorzitter Willem Sillevis Smitts
Secretaris Koen Reinders
Penningmeester Fabiënne Hartman
Activiteitencommissaris Anne Schoonewille
bestuur
Bestuursposities
Voorzitter

De voorzitter onderhoudt contacten en coördineert taken van het bestuur en commissies. Tevens leidt de voorzitter bestuurs- en ledenvergaderingen. Ten slotte is de voorzitter verantwoordelijk voor naleving van statuten, reglementen en besluiten van de vereniging.

Secretaris

De secretaris houdt alle post en e-mail bij, bestelt opleidingsmateriaal en verwerkt aan- en afmeldingen van leden en introducés. Tijdens vergaderingen notuleert de secretaris.

Penningmeester

De penningmeester is verantwoordelijk voor alle geldzaken. Betalingen van contributiegelden, activiteiten en declaraties van voor de club gemaakte kosten gaan via de penningmeester.

Activiteitencommissaris

De activiteitencommissaris organiseert clubactiviteiten zoals duikkampen en andere uitstapjes en samen met de COT de opleidingsweekenden.

Materiaalcommissaris

De materiaalmeester zorgt voor aanschaf, onderhoud en vervanging van clubmateriaal en beheert het materiaalhok.

Commissaris Interne zaken

De commissaris intern zorgt voor promotie van de vereniging tijdens bijvoorbeeld de KEI-week, maar ook voor promotie van activiteiten en het plaatsen van foto’s op social media.

Commisies

Naast het duiken en het trainen in de zwembaden is er binnen G.B.D. Calamari nog veel meer te doen. Meerdere commissies organiseren regelmatig leuke activiteiten voor onze leden. Deze commissies zijn altijd op zoek naar nieuwe leden die het leuk vinden hieraan bij te dragen. Er is een groot aanbod aan commissies, voor ieder wat wils:

Activiteitencommissie (AC)

De activiteitencommissie verzorgt onder leiding van de activiteitencommissaris de organisatie van de activiteiten zoals de introperiode, springtijborrels en ledenuitjes. Ook ondersteunen zij waar nodig de activiteitencommissaris met het goed laten lopen van de kampjes. Deze commissie wordt aangestuurd door de activiteitencommissaris.

Blunderpuntencommissie

Het is aan deze commissie om wellicht de meest twijfelachtige competitie bij te houden. Gedegen en compleet fraudevrij worden alle blunders die gemaakt worden tijdens Calamari activiteiten gescoord. Tijdens de najaars-LV wordt de bokaal uitgedeeld aan de persoon met de meeste punten.

Commissie opleiding en training (COT)

De COT wordt gevormd door instructeurs van de vereniging en verzorgt de inhoudelijke opvulling van de opleidingen in het zwembad en buitenwater. Deze commissie wordt geleid door de opleidingscommissaris.

Onderwaterhockeycommissie (OWHC)

De onderwaterhockeycommissie regelt alle zaken omtrent onderwaterhockey, zoals de invulling van de training en zorgt ervoor dat de competitiedagen goed verlopen.

PDactie

De PDactie is de redactie van het ‘Periodiek Duikje’ (PD), het verenigingsblad, dat drie keer per jaar verschijnt. Hou je ervan om af en toe een stukje te schrijven of vind je het leuk om met vormgeving te werken? De PDactie kan nieuwe leden gebruiken! Als je interesse hebt, neem dan contact op!

Wetenschapscommissie (WC)

De wetenschapscommissie is de ‘B’ in G.B.D. Calamari. Misschien wel uniek aan Calamari is onze interesse in het onderwaterleven. Als je weet wat er te zien is, zie je nu eenmaal meer en dat maakt het duiken nóg leuker. De WC organiseert daarom jaarlijks een cursus onderwaterbiologie (de OWBO), ook voor niet-leden. Daarnaast verzorgen ze presentaties tijdens duikkampjes, lezingen, leuke filmavonden en meer.

Kascommissie (KasCo)

De kascommissie controleert het financiële handelen van het bestuur en gebruikt hiervoor de financiële boekhouding van de vereniging. Op de jaarlijkse ledenvergadering spreekt de kascommissie een advies uit over het déchargeren van het bestuur en doet zij verslag over de zorgvuldigheid van het afhandelen van de financiële zaken. Deze commissie wordt aangestuurd door de penningmeester.

Materiaalcommissie (MCie)

De materiaalcommissie zorgt ervoor dat het clubmateriaal in goede staat is en veilig te gebruiken is. Terwijl de materiaalcommissaris eindverantwoordelijk blijft, helpt de materiaalcommissie met reparaties en periodiek onderhoud van het clubmateriaal. De belangrijkste functie van het bestaan van de materiaalcommissie, is het behouden van kennis over het materiaal in de club.

ECOmissie

De Duurzaamheidscomissie, ofwel ECOmmissie, heeft als doel om Calamari en de rest van de wereld een stukje groener te maken. Zo organiseren ze duurzame activiteiten, geven ze duurzaamheidstips aan de leden en wordt er vaak gebrainstormd over hoe we de vereniging groener kunnen maken. Hiernaast is de ECOmmissie verantwoordelijk voor het contact met verschillende duurzaamheidsorganisaties zoals de Green Office.

Kookerwurmen

De Kookerwurmen zorgen ervoor dat al onze buikjes goed gevuld blijven bij de verschillende kampjes en andere activiteiten door het jaar heen. Ze maken de boodschappenlijst en koken tijdens de activiteiten. Daarnaast organiseren ze zelf ook nog activiteiten zoals het running dinner en meer.

Websitecommissie (HTTPcie)

Dat jij nu alle informatie over G.B.D. Calamari op deze website kan vinden is dankzij de HTTPcie. Zij zorgen ervoor dat de website goed functioneert en jij je in kunt blijven schrijven door de vele activiteiten die worden georganiseerd door alle commissies. Heb je affiniteit voor websites, of vind je het gewoon leuk om met design bezig te houden? Spreek dan een van de HttPcie-anen aan!

Lidmaatschap

Lijkt het je leuk om bij ons te komen snorkelen, duiken of onderwaterhockeyen dan is het altijd mogelijk om lid te worden.

In het begin van het academisch jaar worden er diverse intro-duiken en intro-trainingen georganiseerd. De 1* / Open Water duikopleiding start direct na de introduiken. Als je nog geen brevet hebt, is dit dus de beste tijd om lid te worden. Daarnaast organiseren wij in deze periode ook een introductieperiode, waarin nieuwe leden met korting snorkelmateriaal kunnen kopen en waarbij je de club snel leert kennen tijdens diverse evenementen. Bovendien wordt er dan bij de snorkeltrainingen een volledige snorkelcursus gericht op beginners gegeven.

Ondanks dat je deze periode natuurlijk niet wilt missen, is het mogelijk om het gehele jaar door lid te worden. Het blijft mogelijk om van te voren (geheel vrijblijvend) een introduik of intro-training te volgen. Neem hiervoor contact met ons op.

Sinds 2012 biedt Calamari weer onderwaterhockey aan. Hierdoor bestaan 2 types lidmaatschap. Het duikend lid kan van alle faciliteiten gebruik maken, inclusief onderwaterhockey. Het onderwaterhockeylid is voor de niet-duikers onder ons. Dit lidmaatschap is goedkoper, maar faciliteiten gericht op duiken (clubmateriaal, duikactiviteiten, duikopleidingen en materiaalopslag) zijn uitgesloten.

Naast de contributiekosten zijn er mogelijk nog extra kosten afhankelijk van je lidmaatschapstype en activiteiten.

Contributie Nederlandse Onderwatersport Bond (NOB)

Alle duikende leden en alle onderwaterhockeyers die aan de competitie meedoen zijn verplicht lid te worden van de NOB. Deze bondscontributie wordt via de vereniging afgedragen aan de NOB. Via de NOB registreren wij de brevetten, ben je goed verzekerd voor duikongevallen, ontvang je 6x per jaar het Onderwatersport Magazine en ondersteun je het behoud en verbetering van duiklocaties in Nederland.

...
Duikend lid

Contributie: € 75.00
NOB kosten: € 55.80

...
Competitie OWH lid

Contributie: € 40.-
NOB kosten: € 55.80

...
Onderwaterhockeylid

Contributie: € 40.-

Opleidingskosten

Doordat al onze instructeurs vrijwillig de opleiding verzorgen kunnen we de kosten laag houden. De kosten bestaan uit de kosten voor de brevetregistratie bij de NOB en opleidingskosten, waaruit de kosten voor de opleidingsactiviteiten worden bekostigd.

...
1* Opleiding

Opleidingskosten: € 30.00
Brevetregistratiekosten: € 27.50

...
2* Opleiding

Opleidingskosten: € 15.00
Brevetregistratiekosten: € 27.50

...
3* Opleiding

Opleidingskosten: € 15.00
Brevetregistratiekosten: € 27.50

ACLO Abonnement

De ACLO geeft subsidie aan studentensportverenigingen voor materiaal, accommodatie en begeleiding om zo voordelig sport aan studenten aan te kunnen bieden. Om die reden ben je als lid van Calamari verplicht om een ACLO abonnement aan te schaffen. In principe kunnen alle studenten uit Groningen een ACLO abonnement aanschaffen. Het ACLO abonnement is via de website van de ACLO aan te schaffen. Behalve dat je bij de vereniging kunt sporten, kun je dan ook gebruik maken van het uitgebreide sportaanbod bij de ACLO zelf!

Donateurs

Iedereen kan donateur worden van G.B.D. Calamari. Wilt u het duiken stimuleren of juist de aandacht voor onderwaterbiologie vergroten dan zit u bij de Groninger Biologen Duikvereniging goed. Wij geven duikopleidingen aan studenten en alumni op vrijwillige basis en er is veel aandacht voor de onderwater biologie opleiding, die zowel door duikers als anderen wordt gevolgd.

Het minimale donatie bedrag is €30. Hiervoor ontvangt u driemaal per jaar ons clubblad het Pd. Daarnaast kan er gebruik worden gemaakt van de compressor en uiteraard is een donateur welkom om mee te gaan op onze duikevenementen. Deze worden minimaal 5 keer per jaar georganiseerd. Het is ook mogelijk om via G.B.D. Calamari lid te worden of te blijven van de Nederlandse Onderwatersport bond, de NOB. Jaarlijks wordt er dan de bondscontributie geïnd en ontvangt u het duikblad Onderwatersport. Bij vragen kunt u altijd contact met ons opnemen.

Contact

Op de hoogte blijven van de introactiviteiten

Heb je interesse om te duiken, onderwaterhockeyen of snorkelen bij G.B.D. Calamari? Of wil je meer weten over de mogelijkheden van het halen van een duikbrevet? Schrijf je dan hier in voor de introductie nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van alle informatie over de introductieperiode!

Heb jij interesse gekregen in duiken of onderwaterhockey bij G.B.D. Calamari? Of heb je simpelweg nog een paar vraagjes? Neem dan contact met ons op!