Bestuur 2022-2023

 

Voorzitter Pieter Riesenkamp
Secretaris Jorn Claassen
Penningmeester Fabiënne Hartman
Activiteitencommissaris Anne Schoonewille
Materiaalcommissaris Greetje Huisman
Commissaris Interne Zaken Julie Creedon

Naar wie voor wat?

Dit is een kort overzicht van de manier waarop de vereniging organisatorisch in elkaar steekt.

Voorzitter

Portefeuille: interne en externe vertegenwoordiger; leiden van bestuurs- en ledenvergaderingen; zorgen voor naleving van statuten; eindverantwoordelijke van commissies.

Taakomschrijving: de voorzitter onderhoudt contacten en coördineert taken van het bestuur en commissies. Tevens leidt de voorzitter bestuurs- en ledenvergaderingen. Ten slotte is de voorzitter verantwoordelijk voor naleving van statuten, reglementen en besluiten van de vereniging.

Secretaris

Portefeuille: ledenadministratie; notuleren; verwerking post.

Taakomschrijving: de secretaris houdt alle post en e-mail bij, bestelt opleidingsmateriaal en verwerkt aan- en afmeldingen van leden en introducés. Tijdens vergaderingen notuleert de secretaris.

Penningmeester

Portefeuille: financiële administratie; beheer geldstroom.

Taakomschrijving: de penningmeester is verantwoordelijk voor alle geldzaken. Betalingen van contributiegelden, activiteiten en declaraties van voor de club gemaakte kosten gaan via de penningmeester.

Activiteitencommissaris

Portefeuille: organisatie activiteiten.

Taakomschrijving: de activiteitencommissaris organiseert clubactiviteiten zoals duikkampjes en andere uitstapjes en samen met de COT de opleidingsweekenden.

Materiaalcommissaris

Portefeuille: materiaalaanschaf en –onderhoud; sleutelbeheer.

Taakomschrijving: de materiaalmeester zorgt voor aanschaf, onderhoud en vervanging van clubmateriaal en beheert het materiaalhok.

Commissaris Interne Zaken

Portefeuille: promotie van vereniging, bijhouden van social media

Taakomschrijving: de commissaris intern zorgt voor promotie van de vereniging tijdens bijvoorbeeld de KEI-week, maar ook voor promotie van activiteiten en het plaatsen van foto’s op social media.

Wist je dat...

...dat er naast duiken ook onderwaterhockey gespeeld wordt bij G.B.D. Calamari?

G.B.D. Calamari logo
Calamari Facebook Calamari Instagram Dress me Clothing logo