Oktoberkamp / October Camp!

Activiteiten
25
Zeeland
Datum: vrijdag 14 oktober 08:00 - zondag 16 oktober 23:00

Locatie: De Schelphoek

------ English below ------

Oktoberkamp komt er weer aan, en dat betekent dat we van 14 tot 16 oktober weer naar Zeeland gaan! In deze beschrijving vind je de belangrijkste info voor het goed laten verlopen van het kamp.

Algemeen

Dit is het laatste kampje van het jaar, wat betekent dat we weer naar de Schelphoek gaan. Benieuwd naar foto’s? Neem dan een kijkje op de site van de Schelphoek, of neem een kijkje in ons eigen fotoalbum.  Aangezien dit geen opleidingsweekend is, moet je in het bezit zijn van een 1*/ openwater brevet. De kosten van het kamp hangen af van het type vervoer waar je gebruik van maakt (zie hieronder).

Ochtendvervoer 85,-:  De vroege vogels verzamelen vrijdag om 08.00 bij het hok. Het vroege opstaan wordt beloond met de mogelijkheid tot het maken van een extra duikje. De ochtendploeg rijdt met de kar en doet de boodschappen. De ochtendgroep besluit samen wat ze die avond gaan eten en de kosten worden onderling gedeeld. Het prijsverschil tussen het ochtend- en het avondvervoer is omdat de huurauto’s een extra dagdeel worden gehuurd.  

Avondvervoer 80,-:  De avondploeg verzamelt op vrijdag om 17.30 bij het hok. De inzittenden van een auto kunnen onderling beslissen waar ze onderweg gaan eten, traditie getrouw is dit meestal bij de snackbar in Maartensdijk. De kosten voor de snelle hap zijn voor eigen rekening. Naar verwachting zal je rond een uur of elf arriveren in Zeeland. 

Eigen vervoer  80,-/ 60,-: Het is ook mogelijk om ervoor te kiezen om op eigen gelegenheid  naar Zeeland te gaan. Wanneer je in Zeeland wel gebruik maakt van de gehuurde auto’s om naar duikstekken te gaan, is de prijs voor het kamp €80,-. Dit is omdat er een plekje voor je vrij gehouden moet worden in de gehuurde auto’s. Registreer als avondvervoer en geef aan in de notities dat je niet meerijdt op de heen- en/of terugweg. Als je het hele kamp je eigen vervoer hebt zijn de kosten €60,-.

Calamarianen die gebruik maken van het ochtend- of avondvervoer zullen op zondag in de namiddag of in de late avond aankomen in Groningen. Dit ligt eraan of er op de terugweg nog wordt gedoken of niet.  Dit wordt onderling besloten. Mensen die gebruik maken van eigen vervoer zijn vrij om zelf te besluiten wanneer ze vertrekken. 

Kar inpakken

BELANGRIJK: in tegenstelling tot wat je gewend bent, pakken we dit keer de kar in op de woensdag voor het kamp om 19.30 uur bij “het hok”. Dit komt omdat de donderdag voor het kamp het 'Running Dinner' van de introperiode plaatsvindt. In de kar gaat alleen het clubmateriaal en je duikuitrusting. Je bent er zelf verantwoordelijk voor dat je duikuitrusting in de kar zit, dus zorg ervoor dat je hier bij bent! Je slaapspullen kunnen de volgende dag mee in de auto. 

Aanmelden

Klik op de groene “geef je op!” knop. Vervolgens moet je aangeven welk clubmateriaal je wel/niet nodig hebt, welk brevet je hebt en of je nog opleidingswensen hebt. Wanneer je allergieën hebt of veganistisch eet, kan je dit aangeven in de notities. Ook als je graag vlees wilt eten moet je dit aangeven. Bij Calamari is elke kampdeelnemer automatisch aangemeld als vegetariër. Als je verder nog iets leuks te vertellen hebt, kan je dit ook kwijt bij de notities. De deadline voor het inschrijven is op de vrijdag één week voor aanvang van het kamp, om 12:00. Na deze dag is het niet meer mogelijk om je deelname te annuleren. Bij een annulering na deze datum worden de kampkosten alsnog in rekening gebracht. Kwijtschelding door onvoorziene omstandigheden kan alleen na overleg met het bestuur.  

In de week voor het kamp wordt er een mail rondgestuurd met een paklijst, de vervoersgroepen en verdere informatie. Bij vragen kan je altijd even contact met mij opnemen.

Groetjes,

Jelmer van der Wees

Activiteitencommissaris GBD Calamari

En de activiteitencommissie: Johan Tiems, Anne Schoonewille, Carlijn Bruijn en Wycher Wind

 

------ Voor Nederlands zie hierboven ------

It is almost time for October Camp again, which means that from the 14th until the 16th of October we are going to Zeeland again! In this description you will find the most important information about the camp

In general

This is the last and nicest diving trip of the season, meaning we will be staying at 'the Schelphoek' once more. Curious to see some pictures? Visit the website of 'the Schelphoek' or take a look at our own photo album. Since this is not a training weekend, you need to have your open water diving license to join this trip. The price of the camp depends on the type of transportation you choose to use (see below).

Morning transportation €85,-: The early birds gather on Friday at 8 am at “het hok”. You will be rewarded for leaving your bed this early with the option of making an extra dive. The morning crew drives the trailer safely to Zeeland and gets the groceries. Together the group will decide what they will eat that evening and the cost will be shared between these people. The price difference between the morning- and the evening transportation is because the cars are rented for a longer period of time. 

Evening transportation €80,-:  The evening group gathers on Friday at 5.30 pm at “het hok”. You can decide amongst yourselves where you will have dinner, traditionally this often is at the snack bar in Maartensdijk. Costs for this quick dinner will be at your own expense. Estimated time of arrival in Zeeland will be around 11 pm.  

Own transportation:  €80,-/ €60,-: It is also possible to travel to Zeeland by your own means. If, once in Zeeland, you decide to make use of the hired cars to travel to and from the diving spots, the price for the trip is €80,-. This price is because there needs to be a spot saved for you in the hired cars. In this case you can enroll as evening transportation and indicate in the notes that you will not be joining us on the way to Zeeland and/or the way back to Groningen. If you use your own transportation for the whole trip, the price is  €60,-.

Calamarians that make use of the morning or evening transportation will probably arrive back in Groningen in the afternoon or late evening. This depends on whether we will dive on the way back or not and will be decided among the participants of the trip. People who have their own transportation are free to decide for themselves when they leave.

Packing the trailer

IMPORTANT: Contrary to what you might be used to, we will be packing the trailer on Wednesday, around 7.30 pm at “het hok”. This is due to the Running Dinner of the introperiod that is scheduled on the Thursday before the camp. The trailer will be packed with diving gear and club material only. You are responsible for packing your own diving gear, so make sure to be there! You can take the rest of your luggage with you in the car the next day.

Sign up 

You can sign up by clicking on the green “Enroll!” button. After clicking on this button you indicate which club material you do/do not need, which license you have and if you have any training wishes. Let us know in the notes if you have any allergies or if you eat vegan. You also have to indicate if you want to eat meat on the camp, as participants are registered as vegetarian by default. Feel free to tell us any other interesting tidbits in the notes if you have any other interesting things to tell. The enrollment deadline is on the Friday one week before the start of the camp, at 12 am. After this deadline it is not possible to cancel your participation. If you do cancel your participation after this date, the costs of the camp will still be collected. Remission of the costs because of unforeseen circumstances will be decided on a case by case basis by the board.  

You will receive an email with a packing list, the transport groups, and additional information in the week before we leave to Zeeland. Do not hesitate to contact me if you have any questions. 

Cheers,

Jelmer van der Wees

Activity commissioner GBD Calamari

 

And the Activity Committee:

Johan Tiems, Anne Schoonewille, Carlijn Bruijn en Wycher Wind

 

 

Alle datums


  • Van vrijdag 14 oktober 08:00 tot zondag 16 oktober 23:00

Powered by iCagenda

Wist je dat...

... je bij G.B.D. Calamari vrijblijvend een introduik kan maken?

G.B.D. Calamari logo
Calamari Facebook Calamari Instagram Dress me Clothing logo