Ledenweekend/ Members weekend

Activiteiten
WhatsApp_Image_2019-05-30_at_173542
Datum: vrijdag 27 november 15:00 - zondag 29 november 17:00

------------English version below-----
 
Van 27 tot en met 29 November gaan we weer op ledenweekend. Ledenweekend is een gezellig kamp waar nieuwe leden, onderwaterhockey leden en de duikende leden allemaal naartoe kunnen komen om elkaar beter te leren kennen. Dit jaar gaan we naar een locatie waar we twee jaar terug al een keer zijn geweest! We verblijven in groepsaccommodatie de Boerderij van de Klonie in Ellesterhaar. De accommodatie is dichtbij het bos, waar we spelletjes kunnen doen of kunnen wandelen.
 
Corona
Momenteel (28-07-2020) laten de corona maatregelen het toe om met een groep die kleiner is dan 100 man in een gebouw te zijn. We moeten wel aan de 1,5-meter afstand blijven denken, maar aangezien de accommodatie ontzettend groot is, zal dit geen probleem zijn. Wanneer de maatregelen veranderen wordt er opnieuw beken of en hoe het kamp door kan gaan. Wanneer het kamp wegens de veranderingen van de maatregelen niet door kan gaan zal dit worden goorgegeven aan de deelnemers en komen komen de registraties automatisch en kosteloos te vervallen.
 
Kosten
Maximaal 65 euro voor het hele weekend en maximaal 50 euro voor één nacht (inclusief eten, exclusief vervoer en drank). Wanneer er een grote groep (20+ man ) mee gaat zullen de kosten minder worden. Wijn en bier kost 50 cent per glas/flesje. Deze kosten worden bij je kampkosten toegevoegd.  
 
Vervoer
Zoals hierboven al staat aangegeven is het vervoer niet inbegrepen. Het doel is om zoveel mogelijk gebruik te maken van deelnemers die een auto tot hun beschikking hebben. Benzinekosten kunnen dan onder de inzittenden verdeeld worden.  Geef bij je registratie voor het ledenweekend aan of je een auto tot je beschikking hebt. Zo ja, hoeveel calamarianen kunnen er mee en vanaf welke plek vertrek je? De activiteitencommissie zal de verdeling over de auto’s verder coördineren. Reizen met openbaar vervoer is mogelijk, maar niet ideaal.
 
Aanmelden
Klik op de groene “geef je op!” knop en vul vervolgens het keuzemenu in. De deadline voor registratie is op 20 november 15.00. Na deze dag is het niet meer mogelijk om je deelname te annuleren.  Bij een  annulering na deze datum worden de kampkosten alsnog in rekening gebracht. Kwijtschelding door onvoorziene omstandigheden kan alleen na overleg met het bestuur. Bij annulering wegens ziekteverschijnselen zullen de kampkosten niet in rekening worden gebracht.
 
In de week voor het kamp wordt er een mail rondgestuurd met een paklijst, de vervoersgroepen en verdere informatie.  Bij vragen kan je contact op nemen met de activiteitencommissaris of met een van de leden van de activiteitencommissie. 
 
Groetjes,
Activiteitencommissaris:  Josephine Faber
Mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Tel: +31 (0) 631398027
En de Activiteitencommissie: Johan Tiems, Maartje Schinkel, Rahel Schnell, Tim Kauling  en Wycher Wind
 
 
-----Nederlandse versie zie hierboven-----  
 
 From November the 27th until the 29th we will go on members weekend. Members weekend is a  camp where new members, underwater hockey members and the diving members can all come to get to know each other better. This year we are going to a location where we have been before two years ago! We stay in group accommodation the Boerderij of the  Klonie in Ellesterhaar. The accommodation is close to the forest where we can play games or take a walk.
 
Corona
Currently (28-07-2020) the corona measures make it possible to be in a building with a group of fewer than 100 people. We have to keep the 1.5-meter distance in mind, but since the accommodation is very large, this will not be a problem. When the measures change, we will re-examine whether and how the camp can continue. We will communicate with the participants if the camp needs to be cancelled. In this case, the registrations will be cancelled automatically and free of charge.
 
Cost
65 euros for the whole weekend and 50 euros for one night (including food, excluding transport and drinks). These costs are maximum. When a large group (20+people) will join, the costs will be reduced. Wine and beers are 50 cents per bottle/ glass. The costs will be added to your camp costs.
 
Transport
As indicated above, transport is not included. The goal is to make as much use as possible of participants who have a car. Fuel costs can then be shared among the occupants. When registering for the members weekend, please indicate if you have a car. If so, how many Calamarians can travel with you and from which place do you leave? The activity committee will further coordinate the distribution of participants among the cars. Travelling by public transport is possible, but not ideal.
 
Sign up
You can sign up by clicking on the green “Enroll!” button and fill in the selection menu. The registration deadline is November the 20th at 3 pm. After this deadline, it is not possible to cancel your participation. If you do cancel your participation after this date, the costs of the camp will still be collected. Remission of the costs because of unforeseen circumstances will be decided on a case by case basis by the board. The costs of the camp won’t be collected if you cancel your participation due to symptoms of illness.
 
You will receive an email with a packing list, the transport groups, and additional information in the week before we leave to Ellesterhaar. Do not hesitate to contact the activity commissioner or someone from the activity committee if you have any questions.
 
Cheers,
Activity Commissioner: Josephine Faber
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Tel : +31 (0) 631398027
And the Activity Committee: Johan Tiems, Maartje Schinkel, Rahel Schnell, Tim Kauling  and Wycher Wind

 

Adres
Ellertsweg 4, 9535 TA Ellertshaar

 

Kaart


Powered by iCagenda