Springtijborrel

Activiteiten
springtijborrel
Datum: donderdag 12 maart 21:00

------------English version below------------

Iedere maand  op de donderdag van de volle maan hebben we een “Springtijborrel”. Rond deze periode in de maand gaat er wat kriebelen bij de Calamaris Duikeros. Het word veroorzaakt door de maan. De Calamaris Duikeros staat te springen als het weer tijd is voor de springtijborrel.

De borrel is elke maand in een andere kroeg. Ongeveer twee weken van tevoren maakt de activiteitencommissie bekend waar de borrel die maand plaats gaat vinden. Dit wordt bekend gemaakt op Facebook, als een nieuwsbericht op de site, in de nieuwsbrief en in de WhatsApp groepen.

 

-----Nederlandse versie zie hierboven-----

Each month on Thursday in the week of the full moon we have a "Springtijborrel". Around this time of the month, something within the Calamaris Diveros starts to tingle. It is due to the moon. The Calamaris Diveros is jumping around when it is time for the "Springtijborrel" again.

The drink takes place in a different bar every time. The location will be announced by the Activity Commission more or less two weeks before the drink takes place. It will be published on the site as a news item, on Facebook, in the newsletter and in the WhatsApp groups.

 

 

Alle datums


  • donderdag 9 januari 21:00
  • donderdag 6 februari 21:00
  • donderdag 12 maart 21:00
  • donderdag 9 april 21:00
  • donderdag 7 mei 21:00
  • donderdag 4 juni 21:00
  • donderdag 2 juli 21:00

Powered by iCagenda